Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Żeby sprawdzić pewną hipotezę, przeprowadzono doświadczenie. Do komórek należących do dwóch grup ameb wprowadzono mikropętlę:

  • w grupie I za pomocą mikropętli usunięto jądro komórkowe,
  • w grupie II wprowadzono i usunięto mikropętlę, zostawiając jądro.

Wyniki doświadczenia zilustrowano na poniższych rysunkach.

Na podstawie powyższych informacji wykonaj polecenia.

a)Wyjaśnij, w jakim celu w tym doświadczeniu wprowadzono grupę II?
b)Sformułuj wniosek dotyczący roli jądra w komórce, wynikający z przeprowadzonego doświadczenia.

Rozwiązanie

a)
Za wyjaśnienie celowości wprowadzenia II grupy ameb – 1 pkt

Przykład odpowiedzi:
II grupa ameb stanowiła próbę kontrolną w tym doświadczeniu / w celu porównania wyników z próbą I.

b)
Za wniosek dotyczący roli jądra w komórce – 1 pkt.

Przykłady wniosków:

  • jądro (komórkowe) jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórki / do życia komórki,
  • jądro (komórkowe) koordynuje procesy życiowe komórki / jądro (komórkowe) decyduje o właściwym funkcjonowaniu komórki.