Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono różne sposoby nabywania odporności przez organizm człowieka.

  1. Przebyte zakażenia lub choroby.
  2. Uzyskanie przez płód przeciwciał od matki.
  3. Podanie odpowiedniej surowicy.
  4. Szczepienia ochronne.

Wskaż sposób (A–D), który umożliwia uzyskanie:

  1. odporności czynnej naturalnej
  2. odporności czynnej sztucznej

Rozwiązanie

Za każdy z podanych sposobów – po 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:

  • odporność czynna naturalna: A / Przebyte zakażenia lub choroby.
  • odporność czynna sztuczna: D / Szczepienia ochronne.