Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Informacja do zadań 14. i 15.
U człowieka występują zęby mleczne i zęby stałe. W obu łukach zębowych znajdują się te same rodzaje zębów. Zęby zróżnicowane są na przednie (siekacze i kły) oraz tylne (przedtrzonowe i trzonowe). Poniżej przedstawiono zapis wzorów zębowych uzębienia mlecznego (A) i uzębienia stałego (B) człowieka.

A. 2.1.0.2
B. 2.1.2.3

Podaj funkcje zębów przednich oraz zębów tylnych w procesie pobierania i obróbki pokarmu w jamie ustnej.

Zęby przednie
Zęby tylne

Rozwiązanie

Za każdą poprawnie podaną funkcję wskazanych zębów – po 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Zęby przednie służą do odgryzania / odcinania kęsów pożywienia.
  • Zęby tylne służą do rozdrabniania i miażdżenia pokarmu.