Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących roli tłuszczów w organizmie człowieka. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

P/F
1. Tłuszcze mogą wspomagać funkcję obronną przeciwciał.
2. Tłuszcze uczestniczą w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym.
3. Tłuszcze są wykorzystywane do syntezy fosfolipidów i hormonów steroidowych.

Rozwiązanie

Za poprawną ocenę wszystkich stwierdzeń – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • 1 – P, 2 – F, 3 – P