Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Osoby dotknięte pewną chorobą genetyczną wykazują ogromną wrażliwość na oparzenia słoneczne. Cechuje je również wysokie ryzyko wystąpienia raka skóry. Wśród trojga dzieci pewnego małżeństwa znajduje się dziewczynka dotknięta tą chorobą. Rodzice i pozostałe rodzeństwo nie wykazują objawów choroby.

a)Zaznacz właściwe dokończenie zdania (A lub B).

Choroba ta jest warunkowana przez allel autosomalny

 1. recesywny.
 2. dominujący.
b)Zapisz genotyp dziewczynki dotkniętej tą chorobą i genotypy jej rodziców.

Genotyp dziewczynki
Genotyp matki
Genotyp ojca

c)Zaznacz, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia w tej rodzinie następnego dziecka dotkniętego opisaną chorobą.
 1. 25%
 2. 50%
 3. 75%
 4. 100%

Rozwiązanie

a)
Za zaznaczenie właściwego zakończenia zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

 • odpowiedź A. / recesywny

b)
Za poprawne zapisanie genotypów – 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

 • Genotyp dziewczynki: aa;
 • Genotyp matki: Aa,
 • Genotyp ojca: Aa

c)
Za poprawne zaznaczenie prawdopodobieństwa) – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

 • prawdopodobieństwo: A. / 25%