Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Mutacje Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

W kariotypie osób chorych na przewlekłą białaczkę szpikową często obserwuje się tak zwany chromosom Filadelfia. Jest to zmieniony chromosom 22, który zawiera fragment pochodzący z chromosomu 9, natomiast na chromosomie 9 jest fragment pochodzący z chromosomu 22.

a)Określ typ opisanej mutacji, zaznaczając poniżej właściwą odpowiedź.

Jest to mutacja

  1. genowa.
  2. chromosomowa dotycząca liczby chromosomów.
  3. chromosomowa dotycząca struktury chromosomów.
b)Podaj nazwę tej mutacji.

Rozwiązanie

a)
Za zaznaczenie właściwego typu opisanej mutacji – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • mutacja C / chromosomowa dotycząca struktury chromosomów

b)
Za podanie nazwy tej mutacji – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • translokacja (wzajemna)