Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Warzucha polska (Cochlearia polonica) to roślina endemiczna, która w Polsce występowała wyłącznie na obrzeżach Pustyni Błędowskiej w pobliżu źródeł z zimną wodą. Warzucha wyginęła na tym obszarze, kiedy zanikły źródła wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych spowodowanego działalnością górniczą człowieka. Botanicy, dostrzegając zagrożenie, przenieśli okazy warzuchy na obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dzięki czemu zachowała się do dziś.

Na podstawie: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych – Natura 2000, www.gios.gov.pl
a)Zaznacz rodzaj opisanej w tekście działalności człowieka, która spowodowała wyginięcie warzuchy polskiej.
  1. Tępienie gatunków
  2. Niszczenie naturalnych środowisk
  3. Tworzenie nowych środowisk
b)Podaj, jakie warunki powinny spełniać siedliska, na które należy przenieść okazy warzuchy polskiej, aby zachować ten gatunek.

Rozwiązanie

a)
Za zaznaczenie działalności człowieka, która spowodowała wyginięcie warzuchy polskiej – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • B./ Niszczenie naturalnych środowisk

b)
Za podanie warunków, jakie powinny spełniać siedliska, na które powinna być przeniesiona warzucha polska – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Aby zachować warzuchę polską jako gatunek należy przenieść jej okazy na piaszczyste obszary w pobliżu źródeł z zimną wodą.