Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Zaobserwowano, że w ostatnich latach znacznie zwiększył się udział gospodarstw domowych w zanieczyszczaniu środowiska.

Podaj po jednym przykładzie sposobu zmniejszenia poniższych zanieczyszczeń środowiska naturalnego spowodowanych przez gospodarstwa domowe.

  1. Zanieczyszczanie rzek ściekami komunalnymi
  2. Zanieczyszczenie powietrza przez dymy z małych kotłowni i pieców domowych

Rozwiązanie

Za każdy z dwóch poprawnie podany sposobów zmniejszania zanieczyszczeń – po 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

1.

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych.
  • Dbanie o szczelność przydomowych szamb.

2.

  • Wykorzystywanie przez małe kotłownie filtrów dla usuwanych dymów.
  • Zmiana instalacji grzewczych i kuchennych (w domach) z węglowych na gazowe i elektryczne.
  • Instalowanie baterii solarnych do ogrzewania wody i pomieszczeń.