Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy procesu krzepnięcia krwi. Zapisz ich numery w odpowiednich miejscach tabeli.

Etapy procesu krzepnięcia krwi Numer etapu
Naczynie krwionośne ulega uszkodzeniu i wypływa z niego krew. 1
Czynniki krzepnięcia, zawarte w osoczu, powodują wytworzenie skrzepu.
Uszkodzone naczynie krwionośne i płytki krwi uwalniają substancje aktywujące inne czynniki biorące udział w procesie krzepnięcia.
Naczynie krwionośne obkurcza się, przez co spowalnia się krwawienie.
Płytki krwi (trombocyty) czopują powstałe uszkodzenie – powstaje czop płytkowy.

Rozwiązanie

Za wszystkie poprawnie uporządkowane etapy – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • kolejno etapy: 1, 5, 4, 2, 3