Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono kolejne etapy (I, II, III) przewodzenia impulsu nerwowego przez błonę aksonu nagiego (bez osłonki mielinowej).

Przewodzenie impulsu nerwowego - schemat
a)Podaj, która ze stref oznaczonych na schemacie literami A, B lub C jest strefą repolaryzacji błony komórkowej.
b)Wyjaśnij, jakie znaczenie ma proces repolaryzacji w przewodzeniu impulsów nerwowych przez błonę aksonu.
c)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W porównaniu z aksonem posiadającym osłonkę mielinową przedstawiony na schemacie akson przewodzi impulsy nerwowe

  1. wolniej i w sposób ciągły.
  2. wolniej i w sposób skokowy.
  3. szybciej i w sposób skokowy.
  4. szybciej i w sposób ciągły.

Rozwiązanie

a)
Za podanie litery oznaczającej strefę repolaryzacji błony komórkowej – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • strefa oznaczona literą A

b)
Za poprawne wyjaśnienie znaczenia procesu repolaryzacji – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Dzięki repolaryzacji błona aksonu może ponownie przewodzić impuls.

c)
Za zaznaczenie właściwego dokończenia zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • A. / wolniej i w sposób ciągły.