Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę anatomiczną łodygi rośliny dwuliściennej i rośliny jednoliściennej.

Budowa łodygi

Porównaj budowę anatomiczną przedstawionych łodyg i podaj dwie różnice w ich budowie widoczne na schemacie.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

  • W łodydze rośliny dwuliściennej wiązki przewodzące ułożone są w kształcie pierścienia, natomiast w łodydze rośliny jednoliściennej są rozproszone.
  • W wiązkach łodyg roślin dwuliściennych występuje kambium /.są otwarte, natomiast u jednoliściennych w wiązkach przewodzących jest brak kambium / są zamknięte.

Za każdą z dwóch podanych różnic widocznych na schemacie – po 1 pkt