Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Rytm dobowy (okołodobowy) oznacza, że w ciągu doby (w czasie zbliżonym do 24 godzin) zamyka się jeden cykl zmian intensywności przebiegu niektórych procesów fizjologicznych. Zachodzą one wewnątrz danego organizmu z udziałem jego własnych mechanizmów, tzw. zegarów biologicznych. Czynnikiem sterującym rytm dobowy jest światło i ciemność.

Podaj dwa przykłady rytmu dobowego człowieka.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Nocny sen i dzienne czuwanie.
  • Dobowe wahania temperatury ciała ( niższa rano, wyższa wieczorem).
  • Dobowy rytm wydzielania ACTH i innych hormonów.
  • Wyższe nocne, niższe dziennie wydzielanie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu / melatoniny.

Za podanie każdego poprawnego przykładu rytmu dobowego człowieka – po 1 pkt