Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono antygeny grupowe poszczególnych grup krwi człowieka i odpowiednie przeciwciała znajdujące się w osoczu krwi.

Grupa krwi Antygeny w błonach erytrocytów Przeciwciała w osoczu
0 brak anty-A, anty-B
A A anty-B
B B anty-A
AB A, B brak

Na podstawie podanych informacji uzupełnij poniższą tabelę.

Osoba o grupie krwi Może być dawcą krwi dla osoby z grupą krwi Może przyjmować krew od osoby z grupą krwi
0
A
B
AB

Rozwiązanie

 

Osoba o grupie krwi Może być dawcą krwi dla osoby z grupą krwi Może przyjmować krew od osoby z grupą krwi
0 0, A, B, AB 0
A A, AB 0, A
B B, AB 0, B
AB AB AB, 0, A, B

Za poprawne wypełnienie dwóch wierszy tabeli – po 1 pkt