Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Wirusy, wiroidy, priony Typ: Podaj/wymień

Wirusy roślinne przenoszone są z rośliny na roślinę przeważnie przez owady odżywiające się sokiem roślinnym. Aby przenieść się z zainfekowanej komórki roślinnej do komórki sąsiedniej, nie muszą dokonywać lizy komórki lub odpączkowywać, tak jak wirusy zwierzęce.

a)Podaj nazwę struktur występujących w komórce roślinnej, przez które mogą przenosić się wirusy roślinne z komórek zainfekowanych do komórek sąsiednich.
b)Podaj przykład funkcji, jaką te struktury pełnią w komórce roślinnej.

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:
  • plazmodesmy

Za podanie nazwy struktury komórkowej, przez którą przenoszą się wirusy roślinne – 1 pkt

b)
Przykłady poprawnych odpowiedzi:
  • Plazmodesmy stanowią drogę transportu substancji odżywczych/ czynników kontrolujących rozwój komórek roślinnych (hormony, enzymy) / metabolitów.
  • Plazmodesmy mogą przekazywać potencjały elektryczne z błony jednej komórki na błonę drugiej komórki

Za podanie przykładu funkcji, jaką pełnią te struktury w komórce roślinnej – 1 pkt