Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Szkielet człowieka oprócz funkcji związanych z ruchem, podpieraniem ciała i magazynowaniem wapnia, pełni w organizmie również inne funkcje.

Podaj dwa przykłady funkcji szkieletu, innych niż wymienione w tekście.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Ochrania niektóre narządy wewnętrzne, np. mózg / nerki / serce / płuca / rdzeń kręgowy.
  • Jest miejscem wytwarzania elementów morfotycznych krwi (w szpiku kostnym czerwonym).

2 p. – za podanie dwóch prawidłowych przykładów funkcji szkieletu człowieka, innych niż wymienione w tekście
1 p. – za podanie jednego prawidłowego przykładu funkcji szkieletu
0 p. – za podanie przykładów wymienionych w tekście lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną