Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Wirusy, wiroidy, priony Choroby człowieka Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Są to patogeny, z których każdy jest zbudowany z cząsteczek RNA lub DNA, otoczonych białkami kodowanymi przez ich własny genom.

a)Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Przedstawiony opis dotyczy

  1. prionów.
  2. wirusów.
  3. bakterii.
b)Podaj dwa przykłady chorób powodowanych przez patogeny opisane w tekście.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

B. / wirusów.

1 p. – za poprawne zaznaczenie grupy patogenów, której dotyczy opis w tekście
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

grypa, AIDS, katar, ospa wietrzna, ospa prawdziwa, gorączka krwotoczna Ebola, SARS, odra, choroba Heinego – Medina / Denga, opryszczka, świnka, różyczka, żółta febra, wirusowe zapalenie wątroby

1 p. – za podanie dwóch poprawnych przykładów chorób wirusowych człowieka
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie jednego przykładu choroby wirusowej człowieka lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną