Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ rozrodczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono kolejność zmian zachodzących w jajniku kobiety podczas cyklu miesiączkowego.

Rozwój pęcherzyka Graafa

Zapisz numer, którym na schemacie oznaczono moment owulacji, i wyjaśnij, na czym ten proces polega.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • owulacja: 4.
  • Owulacja polega na uwolnieniu z pęcherzyka jajnikowego (Graffa) do jajowodu dojrzałego oocytu (oocytu II rzędu).

1 p. – za poprawne podanie numeru oznaczającego moment owulacji i poprawne wyjaśnienie tego procesu
0 p. – za podanie numeru oznaczającego moment owulacji bez podania wyjaśnienia lub niepoprawne wyjaśnienie, lub odpowiedź w obu częściach polecenia niepoprawną