Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Choroby człowieka Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Całkowita zawartość wapnia w organizmie człowieka wynosi 1,4–1,66% masy ciała, z czego 99% stanowi wapń w postaci związanej w kościach.
Na schemacie przedstawiono porównanie wskaźników masy kości (całkowity wapń w organizmie) u kobiet (♀) i mężczyzn (♂) w różnym wieku.

Wykres zawartości wapnia w organizmie
a)Na podstawie schematu określ zmiany masy kości u kobiet w okresie menopauzy i po tym okresie, w stosunku do mężczyzn w tym samym wieku.
b)Podaj przyczynę zmian w kościach kobiet w okresie menopauzy oraz nazwę choroby, którą na skutek tych zmian zagrożone są bardziej kobiety niż mężczyźni.

Przyczyna zmian

Nazwa choroby

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

W okresie menopauzy, i po tym okresie, kobiety tracą masę kości szybciej niż mężczyźni w tym samym wieku.

1 p. – za poprawne określenie na podstawie schematu zmian masy kości u kobiet w okresie menopauzy, i po tym okresie, w stosunku do mężczyzn w tym samym wieku
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, która nie uwzględnia różnicy w zmianach masy kości u kobiet w stosunku do mężczyzn w tym samym wieku lub odpowiedź będącą odczytem informacji przedstawionych na schemacie

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • Przyczyna zmian:
    W okresie menopauzy, i po tym okresie, u kobiet następuje niedobór estrogenów hamujących m.in. proces utraty wapnia z kości, co wpływa na obniżenie masy kości.

  • Nazwa choroby: osteoporoza.

1 p. – za poprawne podanie przyczyny zmian masy kości u kobiet w okresie menopauzy i po tym okresie, oraz podanie nazwy choroby będącej skutkiem tych zmian
0 p. – za podanie tylko przyczyny opisanych zmian u kobiet lub podanie tylko nazwy choroby, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną