Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Krew wypompowywana jest z serca do tętnic przez lewą i prawą komorę. Obie komory mają taką samą pojemność, ale różnią się ciśnieniem krwi, wytwarzanym podczas skurczu. Przeciętne ciśnienie krwi u dorosłego człowieka w lewej komorze serca wynosi 120 mm Hg, natomiast w prawej komorze zaledwie 25 mm Hg.

Odwołując się do funkcji obu komór, wyjaśnij, dlaczego różnią się one wytwarzanym ciśnieniem krwi.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Ciśnienie krwi w komorze lewej jest znacznie wyższe niż w komorze prawej, ponieważ funkcją tej części serca jest wypchnięcie krwi do tętnic transportujących krew na obwód całego ciała, natomiast z komory prawej krew jest wyrzucana tylko do tętnic płucnych, a więc na mniejszą odległość.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie różnicy ciśnienia krwi w obu komorach serca wytwarzanego podczas skurczu, uwzględniające funkcję każdej z komór
0 p. – za wyjaśnienie, które nie odnosi się do funkcji każdej z komór serca lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną