Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Jednym z badań laboratoryjnych krwi jest oznaczanie hematokrytu. Hematokryt – to stosunek objętości erytrocytów do objętości pełnej krwi. Wyrażany jest zwykle w procentach lub w postaci ułamka (tzw. frakcji objętości). Prawidłowe wartości poziomu hematokrytu dla osób dorosłych są następujące:

mężczyźni: 40 – 52%; (0,40 – 0,52),
kobiety: 36 – 48%; (0,36 – 0,48).

Zmiany poziomu hematokrytu mogą być spowodowane różnymi czynnikami, np. anemią, biegunką lub krwotokiem.

Spośród czynników wymienionych w tekście wybierz jeden, który wpływa na podwyższenie poziomu hematokrytu. Odpowiedź uzasadnij.

Czynnik

Uzasadnienie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • biegunka
  • Biegunka powoduje odwodnienie, które skutkuje zmniejszeniem objętości osocza krwi, co przy zachowanej liczbie erytrocytów powoduje podwyższenie poziomu hematokrytu.

1 p. – za wskazanie właściwego czynnika wpływającego na podwyższenie poziomu hematokrytu i poprawne uzasadnienie jego wyboru
0 p. – za wskazanie właściwego czynnika i brak uzasadnienia lub nieprawidłowe jego uzasadnienie, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną