Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono wyniki badań dotyczące przepływu krwi przez wybrane narządy człowieka w spoczynku i podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.

Ukrwienie narządów tabela
a)Narysuj diagram słupkowy przedstawiający porównanie przepływu krwi przez serce i nerki, w spoczynku i podczas wysiłku.
b)Na podstawie danych w tabeli podaj, w którym narządzie najsilniej wzrasta przepływ krwi podczas wysiłku, i wyjaśnij tego przyczynę.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Przykład wykresu:

Przykładowy wykres

2 p. – za w całości prawidłowe narysowanie wykresu, czyli:
– podpisanie słupków ilustrujących wskazane narządy: serce, nerki i prawidłowe opisanie osi Y: przepływ krwi w cm3 /min
– wyskalowanie osi Y i prawidłowe narysowanie wszystkich słupków wraz z podaniem legendy (podczas spoczynku i podczas wysiłku)
1 p. – za prawidłowe podpisanie słupków diagramu i opisanie osi przy niepoprawnym wyskalowaniu osi lub niepoprawnym albo niepełnym narysowaniu słupków diagramu
lub
– wyskalowanie osi i narysowanie słupków diagramu przy niepełnym opisie osi, lub niepodpisanych słupkach diagramu
0 p. – za całkowicie nieprawidłowo narysowany i opisany diagram

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Mięśnie szkieletowe, ponieważ większa ilość przepływającej krwi dostarcza więcej tlenu do wytworzenia energii potrzebnej do zwiększonej pracy mięśni podczas wysiłku.

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE. Energia nie może być jednak produkowana lub wytwarzana, stąd wykreślona błędna część klucza. W tym wypadku można byłoby odnieść się raczej do produkcji/syntezy ATP, względnie można powiedzieć o uwalnianiu energii. W kluczach CKE z kolejnych lat odpowiedzi zawierające zwrot "wytwarzanie/produkcja energii" nie były uznawane.

1 p. – za podanie nazwy narządu, w którym najsilniej wzrasta przepływ krwi podczas wysiłku i wyjaśnienie tego przyczyny
0 p. – za poprawne podanie nazwy narządu i brak wyjaśnienia lub nieprawidłowe wyjaśnienie, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną