Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Układ hormonalny Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na wykresie przedstawiono objętość moczu i potu wytwarzanego przez tego samego człowieka, w różnych warunkach termicznych.

Wykres
a)Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu temperatury na objętość wytwarzanego przez człowieka moczu i potu.
b)Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Hormonem regulującym zawartość wody w moczu jest

  1. wazopresyna.
  2. erytropoetyna.
  3. somatotropina.
  4. tyroksyna

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się u człowieka wytwarzanie potu, a zmniejsza wytwarzanie moczu.
  • Im wyższa temperatura tym więcej jest wytwarzanego potu, a mniej wytwarzanego moczu.

1 p. – za poprawne sformułowanie wniosku dotyczącego wpływu temperatury na objętość wytwarzanego przez człowieka potu i moczu
0 p. – za sformułowanie wniosku odnoszącego się tylko do wpływu temperatury na objętość wytwarzanego potu lub wpływu temperatury na objętość wytwarzanego moczu, lub za wniosek, który nie wynika z danych przedstawionych na wykresie

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A. / wazopresyna

1 p. – za wybór właściwego hormonu stanowiącego dokończenie zdania
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi