Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

„Tlen, który bierze udział w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego (utleniania glukozy) w komórkach zwierząt i człowieka, wraca do atmosfery jako składnik wydychanego CO2”.

Uzasadnij, że powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Stwierdzenie to jest nieprawdziwe, ponieważ tlen w przebiegu łańcucha oddechowego łączy się z wodorem tworząc wodę.
  • Stwierdzenie to jest nieprawdziwe, ponieważ cząsteczki CO2 uwalnianego przez organizm, powstają w procesie dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu oraz dekarboksylacji kwasów trójkarboksylowych podczas cyklu Krebsa, więc atomy tlenu w nim zawarte pochodzą z glukozy (lub innych związków organicznych).

1 p. – za poprawne uzasadnienie nieprawdziwości przedstawionego stwierdzenia
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną