Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego powstającego w mięśniach w warunkach deficytu tlenowego.

Metabolizm kwasu mlekowego

Korzystając ze schematu, zaznacz dwa zdania zawierające błędne informacje.

  1. Powstający w mięśniach kwas mlekowy przenika do krwi i wraz z nią jest transportowany do wątroby.
  2. Produktem oddychania beztlenowego (fermentacji) w wątrobie, może być kwas mlekowy.
  3. Proces syntezy glukozy z kwasu mlekowego jest jednym z przykładów glukoneogenezy.
  4. W wątrobie powstaje glukoza, która przez krew ponownie transportowana jest do mięśni, gdzie wykorzystywana jest jako substrat oddechowy.
  5. Kierunek transportu glukozy oraz kwasu mlekowego przez krew jest taki sam.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

B. / Produktem oddychania beztlenowego (fermentacji) w wątrobie może być kwas mlekowy.
E. / Kierunek transportu glukozy oraz kwasu mlekowego we krwi jest taki sam.

2 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch zdań zawierających błędne informacje
1 p. – za poprawne zaznaczenie jednego (z dwóch) zdania zawierającego błędną informację
0 p. – za zaznaczenie dwóch zdań niewłaściwych lub zaznaczenie więcej niż dwóch zdań