Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Układ nerwowy człowieka zużywa około 25% wytwarzanej w organizmie energii, a masa tego układu stanowi 1–2% masy ciała, co oznacza, że zapotrzebowanie na energię tkanki nerwowej jest znacznie większe niż innych tkanek.

Podaj dwa przykłady procesów zachodzących w neuronie, które wymagają nakładu energii (ATP).

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Polaryzacja (i repolaryzacja) błony neuronu.
  • Aktywny transportu jonów Na+ (na zewnątrz komórki neuronu) a jonów K+ (do wnętrza neuronu) w celu utrzymania polaryzacji błony komórkowej.
  • Utrzymanie gradientu stężenia jonów po obu stronach błony komórkowej neuronu.

2 p. – za podanie dwóch prawidłowych przykładów procesów zachodzących w neuronie, które wymagają nakładu energii
1 p. – za podanie jednego (z dwóch) prawidłowego przykładu procesu zachodzącego w neuronie, który wymaga nakładu energii
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną