Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Kręgowce - pozostałe Ptaki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wybrane cechy budowy i fizjologii ptaków.

 1. W szkielecie większości występują kości pneumatyczne – wypełnione powietrzem.
 2. Pas barkowy składa się z trzech par kości: kruczej, łopatki i obojczyka.
 3. Płuca są rureczkowate (kapilarne) o dużej powierzchni wymiany gazowej.
 4. Mózgowie odznacza się dobrze rozwiniętym kresomózgowiem i móżdżkiem.
 5. Jaja charakteryzują się dużą ilością żółtka i mocną skorupką.
 6. Serce jest czterodziałowe zbudowane z dwóch przedsionków i dwóch komór.
 7. Podczas rozwoju zarodka wykształcane są błony płodowe: owodnia, omocznia, kosmówka.
 8. W układzie wydalniczym brak pęcherza moczowego.
 9. Mają wysokie tempo przemian metabolicznych.

Spośród wymienionych cech wybierz i zapisz oznaczenia literowe:

a)trzech, które są wspólne dla ptaków i gadów
b)trzech, które są przystosowaniem ptaków do lotu.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

 • B. / Pas barkowy składa się z trzech par kości: kruczej, łopatki i obojczyka.
 • E. / Jaja charakteryzują się dużą ilością żółtka i mocną skorupką.
 • G. / Podczas rozwoju zarodka wytwarzane są błony płodowe: owodnia, omocznia, kosmówka.

1 p. – za poprawne podanie oznaczeń literowych trzech cech wspólnych dla ptaków i gadów
0 p. – za podanie poprawnych oznaczeń literowych dwóch lub jednej cechy wspólnej dla ptaków i gadów, lub więcej niż trzech cech, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

 • A. / W szkielecie większości występują kości pneumatyczne – wypełnione powietrzem.
 • C. / Płuca są rureczkowate (kapilarne) o dużej powierzchni wymiany gazowej.
 • I. / Mają wysokie tempo przemian metabolicznych.
 • H. / Brak pęcherza moczowego.

1 p. – za poprawne podanie oznaczeń literowych trzech cech stanowiących przystosowanie ptaków do lotu
0 p. – za podanie poprawnych oznaczeń literowych dwóch lub jednej cechy stanowiącej przystosowanie ptaków do lotu, lub więcej niż trzech cech, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną