Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj/wymień

W fazie fotosyntezy zależnej od światła dochodzi do syntezy składników siły asymilacyjnej, która jest niezbędna do przebiegu fazy niezależnej od światła.
Poniżej zapisano niepełne równanie reakcji fazy fotosyntezy zależnej od światła.

Wpisz w wyznaczonym miejscu substraty tej reakcji oraz podkreśl wśród jej produktów składniki siły asymilacyjnej.

Równanie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Równanie fotosyntezy

1 p. – za poprawne zapisanie wszystkich substratów reakcji fazy fotosyntezy zależnej od światła i podkreślenie wszystkich składników siły asymilacyjnej
0 p. – za poprawne zapisanie substratów reakcji fazy fotosyntezy zależnej od światła przy niepoprawnym podkreśleniu składników siły asymilacyjnej, lub poprawne podkreślenie składników siły asymilacyjnej przy niepoprawnym zapisaniu substratów reakcji, lub obie części odpowiedzi niepoprawne