Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na wykresie przedstawiono zapis zmian pojemności wyrzutowej serca oraz tętna u dzieci w okresie od pierwszego do piętnastego roku życia.

Wykres zmian pojemności wyrzutowej serca

Na podstawie analizy wykresu sformułuj wniosek dotyczący zmian tętna i pojemności wyrzutowej serca u dzieci między pierwszym a piętnastym rokiem ich życia.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

U dzieci między pierwszym a piętnastym rokiem życia maleje częstość tętna, natomiast rośnie pojemność wyrzutowa serca.

Za sformułowanie prawidłowego wniosku dotyczącego zmian tętna i pojemności wyrzutowej serca u dzieci – 1 pkt