Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących cyklu pracy serca człowieka. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli informacja jest fałszywa.

P/F
1. Zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych wywołane jest skurczem komór.
2. Zastawki półksiężycowate otwierają się, kiedy ciśnienie w komorach jest niższe niż w tętnicach.
3. Spośród faz cyklu pracy serca (pauza, skurcz przedsionków, skurcz komór) najdłużej trwa skurcz przedsionków.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  1. – P;
  2. – F;
  3. – F

Za poprawną ocenę wszystkich informacji dotyczących cyklu pracy serca – 1 pkt