Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Informacje do rozwiązania zadania 18. i 19.

Krzywizny kręgosłupa człowieka (lordozy i kifozy) kształtują się stopniowo w rozwoju pozazarodkowym, począwszy od czwartego miesiąca życia. Na rysunkach A i B przedstawiono kręgosłup noworodka (A) oraz kręgosłup człowieka dorosłego (B). Cyframi I–IV oznaczono kolejne odcinki kręgosłupa z wyłączeniem odcinka ogonowego.

Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości przedstawionych kręgosłupów.

Kręgosłup noworodka i człowieka dorosłego

Na podstawie analizy rysunków porównaj budowę kręgosłupa noworodka z budową kręgosłupa człowieka dorosłego. Podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę.

Podobieństwo
Różnica

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Podobieństwo:

  • jednakowa liczba kręgów

Różnica:

kręgosłup noworodka:

  • nie ma wykształconych charakterystycznych krzywizn (lordoz i kifoz) w przeciwieństwie do kręgosłupa dorosłego człowieka.
  • ma tylko jedną krzywiznę: wygięcie do tyłu, natomiast kręgosłup dorosłego człowieka ma 4 wygięcia: do przodu i do tyłu (2 lordozy i 2 kifozy).
  • jest wygięty łukowato a dorosłego człowieka wygięty jest esowato

Uwagi:

Do uznania odp.
podobieństwo: kregosłup jest podobnie wygięty na odcinku II
różnica: jeżeli odniesie się do różnej wielkości kręgów

Za poprawne podanie jednego podobieństwa i jednej różnicy w budowie kręgosłupa noworodka – po 1 pkt