Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do rozwiązania zadania 18. i 19.

Krzywizny kręgosłupa człowieka (lordozy i kifozy) kształtują się stopniowo w rozwoju pozazarodkowym, począwszy od czwartego miesiąca życia. Na rysunkach A i B przedstawiono kręgosłup noworodka (A) oraz kręgosłup człowieka dorosłego (B). Cyframi I–IV oznaczono kolejne odcinki kręgosłupa z wyłączeniem odcinka ogonowego.

Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości przedstawionych kręgosłupów.

Kręgosłup noworodka i człowieka dorosłego

Wypełnij tabelę dotyczącą budowy czterech podstawowych odcinków kręgosłupa człowieka dorosłego.

Odcinek kręgosłupa Nazwa odcinka kręgosłupa Liczba kręgów
I
II
III
IV

Rozwiązanie

 

Odcinek kręgosłupa Nazwa odcinka kręgosłupa Liczba kręgów
I szyjny 7
II piersiowy 12
III lędźwiowy 5
IV krzyżowy 5

Za poprawne podanie wszystkich nazw odcinków kręgosłupa (I kolumna) – 1 pkt
Za poprawne podanie liczby kręgów (II kolumna) – 1 pkt