Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Podczas sesji rady miasta poświęconej poprawie stanu zdrowia mieszkańców jednego z miast w Polsce zaproponowano następujące rozwiązania:

  1. Rozbudowa kanalizacji oraz miejskiej oczyszczalni ścieków.
  2. Obowiązkowa segregacja i recykling odpadów organicznych.
  3. Wybudowanie obwodnicy dla samochodów ciężarowych i tirów.
  4. Rozszerzenie sieci placówek handlowych zajmujących się sprzedażą zdrowej żywności.
  5. Preferencyjne ulgi podatkowe dla firm i mieszkańców domków jednorodzinnych stosujących ogrzewanie gazowe.

Spośród zaproponowanych rozwiązań (1–5) wybierz dwa, które w największym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia zachorowalności na choroby układu oddechowego mieszkańców tego miasta. Wybór krótko uzasadnij.

Rozwiązanie nr i , ponieważ

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Rozwiązanie 3 i 5
3 / Wybudowanie obwodnicy dla samochodów ciężarowych i tirów.
5 / Preferencyjne ulgi podatkowe dla firm i mieszkańców domków jednorodzinnych stosujących ogrzewanie gazowe.

Uzasadnienie
Wskazane rozwiązania (3 i 5) przyczynią się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które są przyczyną chorób układu oddechowego człowieka.

Za wskazanie dwóch prawidłowych rozwiązań dotyczących poprawy stanu zdrowia mieszkańców wraz trafnym uzasadnieniem – 1 pkt