Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Uprawy hydroponiczne to bezglebowe uprawy roślin na pożywkach wodnych, umożliwiające wzrost roślin w warunkach sztucznych.
Przeprowadzono doświadczenie, do którego przygotowano:

  • dwie donice z hydroponiczną uprawą siewek kukurydzy na pożywkach pełnych, czyli z kompletem związków mineralnych rozpuszczonych w wodzie,
  • dwie donice z hydroponiczną uprawą siewek kukurydzy na pożywkach niepełnych, w których brakowało azotu.

Wszystkie donice umieszczono w warunkach fizycznych optymalnych dla dalszego rozwoju siewek. W regularnych odstępach czasu obserwowano zabarwienie liści i mierzono wzrost siewek we wszystkich donicach.

a)Sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia.
b)Podaj, w jakich warunkach fizycznych, optymalnych dla rozwoju siewek, umieszczono wszystkie donice aby można było porównać wyniki próby badawczej i próby kontrolnej w tym doświadczeniu. Wymień dwa takie warunki.
1.   2.
c)Podaj, który z zestawów donic z siewkami kukurydzy stanowił próbę kontrolną w tym doświadczeniu.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Czy związki azotu są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy?
  • Jak azot / Czy azot wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój siewek kukurydzy?

Za poprawne sformułowanie problemu badawczego – 1 pkt

b)
(0-1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • jednakowe oświetlenie,
  • jednakowa temperatura
  • jednakowy dostęp dwutlenku węgla

Za podanie dwóch warunków fizycznych, optymalnych dla rozwoju siewek, w tym doświadczeniu i umożliwiających porównanie próby badawczej i próby kontrolnej – 1 pkt

Uwagi:

Nie uznaje się wody/wilgotności bo są to uprawy hydroponiczne

c)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

Dwie donice z hydroponiczną uprawą siewek kukurydzy na pożywkach pełnych, tj. z kompletem związków mineralnych rozpuszczonych w wodzie.

Za podanie poprawnego opisu zestawu kontrolnego – 1 pkt