Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono etapy cyklu rozwojowego motyla (bielinka kapustnika).

Cykl rozwojowy bielinka kapustnika

Podaj nazwę rodzaju rozwoju złożonego, występującego u przedstawionego na rysunku motyla i wyjaśnij, które stadium rozwojowe umożliwia jego rozpoznanie.

Jest to rozwój złożony , ponieważ

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Jest to rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym, ponieważ:

  • występuje poczwarka, która jest stadium rozwojowym występującym wyłącznie w przeobrażeniu zupełnym.
  • w przeobrażeniu zupełnym występuje larwa, która jest niepodobna zewnętrznie do postaci dorosłej owada (imago), podczas gdy larwy w przeobrażeniu niezupełnym są podobne do imago

Za podanie prawidłowej nazwy przedstawionego na schemacie rozwoju złożonego motyla wraz z wyjaśnieniem – 1 pkt