Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Rozwój piskląt obejmuje okres inkubacji zachodzący wewnątrz jaja oraz okres po wykluciu, aż do uzyskania pełnej samodzielności.
W tabeli przedstawiono wyniki badań dotyczące czasu rozwoju piskląt wybranych gatunków ptaków.

Gatunek Masa dorosłego osobnika (g) Czas rozwoju piskląt (tygodnie)
Inkubacja Do uzyskania przez pisklę samodzielności
Skowronek 40 2
Szpak 75 2 6
Kos 100 2 5
Sójka 160 2,5 6,5
Gołąb grzywacz 500 2 7
Źródło: W. Pawłowski, Ptasie dzieciństwo, Wiedza i Życie nr 5/1997.

Na podstawie analizy danych w tabeli podaj, czy istnieje zależność pomiędzy masą dorosłego ptaka a długością czasu rozwoju piskląt. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi.

Nie ma takiej zależności, ponieważ:

  • kos waży znacznie więcej niż skowronek, ale czas rozwoju ich piskląt jest taki sam.
  • masa gołębia grzywacza jest znacznie wyższa niż masa sójki, ale czas rozwoju ich piskląt jest taki sam

Za stwierdzenie braku zależności pomiędzy masą ciała dorosłego osobnika a czasem rozwoju piskląt i prawidłowe uzasadnienie stwierdzenia – 1 pkt