Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Powstawanie moczu u ssaków jest procesem wieloetapowym. Krew dopływająca do kłębuszków naczyniowych poddawana jest filtracji. Niektóre składniki powstającego przesączu – moczu pierwotnego, ulegają następnie w kanalikach nerkowych resorpcji zwrotnej (zwrotnemu wchłanianiu).

Podkreśl nazwy dwóch związków chemicznych, które u zdrowego człowieka ulegają zarówno procesowi filtracji, jak i resorpcji.

  1. woda
  2. glukoza
  3. kreatynina
  4. hemoglobina
  5. kwas moczowy

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A. / woda
B. / glukoza

Za podkreślenie dwóch nazw wskazanych związków chemicznych – 1 pkt

Uwagi

Do uznania odp. E./kwas moczowy