Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono przemiany kwasu mlekowego, powstającego w mięśniach człowieka.

Przemiany kwasu mlekowego - schemat
a)Zaznacz odpowiedź, która prawidłowo określa proces oznaczony na schemacie symbolem X.
  1. glikoliza
  2. fosforylacja
  3. glikogenoliza
  4. glukoneogeneza
b)Wyjaśnij, dlaczego kwas mlekowy powstaje w mięśniach szkieletowych, a nie powstaje w mięśniach gładkich. Uwzględnij sposób pracy tych mięśni.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

D / glukoneogeneza

Za poprawny wybór procesu X – 1 pkt

b)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Kwas mlekowy jest produktem oddychania beztlenowego, które zachodzi tylko podczas intensywnego wysiłku w mięśniach szkieletowych podczas niedoboru tlenu, natomiast mięśnie gładkie nie mają zdolności intensywnego kurczenia się w warunkach niedotlenienia.

Za poprawne wyjaśnienie przyczyny powstawania kwasu mlekowego w mięśniach szkieletowych – 1 pkt