Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Pozostałe

Na jeden pełen skręt helisy DNA eukariotycznego przypada 10 par nukleotydów.

Oblicz liczbę wiązań wodorowych w odcinku DNA długości jednego skrętu, jeżeli zawiera on 7 cząsteczek adeniny. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Przykład uzasadnienia

Liczba par A=T = 7 (połączonych dwoma wiązaniami wodorowymi) 7 x 2 =14
Pozostałe 3 pary to C≡G, a 3 x 3=9
(14 + 9 = 23)

Za podanie poprawnej liczby wiązań wodorowych (wynik uzyskany poprawną metodą lub poprawnie uzasadniony) – 1 pkt