Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono organizację materii żywej na poziomie komórkowym.

Poniżej podano przykłady elementów składających się na ten poziom organizacji życia.

 1. aminokwasy
 2. białka
 3. jądro komórkowe
 4. kwasy nukleinowe
 5. mitochondrium
 6. monosacharydy
 7. tlen
 8. węgiel
 9. woda

Poszczególnym elementom (1–4) schematu przyporządkuj po dwa przykłady (A–I):
wpisz poniżej ich oznaczenia literowe.

Rozwiązanie

Za poprawne przyporządkowania po dwa przykłady do wszystkich czterech elementów schematu – 2 pkt
Za poprawne przyporządkowania po dwa przykłady do trzech elementów schematu – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

 1. G, H;
 2. A, F;
 3. D, B;
 4. C, E