Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Fizjologia roślin Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

W celu sprawdzenia, czy intensywność fotosyntezy zależy od natężenia światła, przeprowadzono następujące doświadczenie.
Przygotowano trzy zestawy doświadczalne (I, II, III) w następujący sposób:

  • do trzech zlewek o pojemności 300 ml wlano taką samą ilość wody,
  • do trzech pałeczek szklanych przymocowano po jednej łodydze moczarki kanadyjskiej (łodygi były takiej samej długości),
  • w każdej ze zlewek zanurzono całkowicie po jednej pałeczce szklanej z łodygą moczarki kanadyjskiej (przecięcia łodyg skierowano ku górze),
  • każdą zlewkę z zanurzoną w niej moczarką kanadyjską umieszczono w innych warunkach świetlnych:

zestaw I – moczarkę oświetlono żarówką o mocy 25 W,
zestaw II – moczarkę oświetlono żarówką o mocy 60 W,
zestaw III – moczarkę oświetlono żarówką o mocy 75 W.

Pozostałe warunki doświadczenia, np. temperatura, czas oświetlania, zachowano takie same. Podczas trwania doświadczenia w każdym z zestawów przez określony czas obserwowano liczbę pęcherzyków gazu wydobywających się z przekroju łodygi.

a)Sformułuj hipotezę badawczą do tego doświadczenia.
b)Określ przewidywane wyniki tego doświadczenia, biorąc pod uwagę parametr podany w tekście.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne sformułowanie hipotezy badawczej do opisanego doświadczenia – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Intensywność fotosyntezy zależy od natężenia światła.
  • Wzrost natężenia światła zwiększa intensywność fotosyntezy.
  • Im większe jest natężenie światła działającego na rośliny, tym większa jest intensywność fotosyntezy.
  • Największa intensywność fotosyntezy będzie przy oświetleniu rośliny światłem o największym natężeniu/ przy natężeniu światła 75 W.

b)
(0-1)

Za poprawne określenie wyników doświadczenia uwzględniające wskazany parametr – 1 pkt

Przykład odpowiedzi:
W sytuacji większej intensywności fotosyntezy nastąpi wydzielanie większej liczby pęcherzyków tlenu/ większej ilości tlenu/ gazu.