Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Protisty Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Wśród jednokomórkowych protistów wyróżniamy m.in. korzenionóżki (np. pełzak), wiciowce (np. euglena) i orzęski (np. pantofelek).

a)Podaj cechę budowy komórek tych organizmów stanowiącą kryterium, na podstawie którego można odróżnić wymienione grupy.
b)Uwzględniając to kryterium, podaj element budowy charakterystyczny dla komórek przedstawicieli każdej z wymienionych grup, który umożliwia im poruszanie się.

pełzak
euglena
pantofelek

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne podanie cechy budowy komórek stanowiącej kryterium, na podstawie którego wyróżniono podane grupy protistów – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
organella ruchu/ organellum ruchu

b)
(0-1)

Za podanie nazw organelli ruchu charakterystycznych dla przedstawicieli wszystkich trzech wymienionych grup organizmów – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • pełzak – nibynóżki (pseudopodia)
  • euglena – wić/ wici
  • pantofelek – rzęski