Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Uzupełnij tekst: wpisz w wyznaczone miejsca (1 i 2) nazwy właściwych podziałów jądra komórkowego.

U roślin występuje zjawisko zwane przemianą pokoleń. Stadium haploidalne – gametofit może być odrębnym organizmem, który w wyniku 1.  niektórych komórek produkuje haploidalne gamety. Po połączeniu gamet powstaje zygota, z której rozwija się diploidalny sporofit. W określonych jego komórkach dochodzi do 2.  , w wyniku czego powstają haploidalne zarodniki.

Rozwiązanie

Za poprawne zapisanie w tekście obu nazw podziałów jądra komórkowego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  1. mitozy/ podziału mitotycznego
  2. mejozy/ podziału mejotycznego