Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Mszaki Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

W celu zbadania struktury populacji dwupiennego mchu płonnika pospolitego (Polytrichum commune) wycięto z podłoża, jego naturalnego stanowiska w lesie, kilka kwadratów o boku 15 cm. Pobranie materiału badawczego nastąpiło pod koniec lata, gdy na ulistnionych pędach rozwinięte już były sporofity. Ulistnione pędy tego mchu to zazwyczaj pojedyncze łodyżki. Następnie nożyczkami ścięto blisko podłoża wszystkie pędy płonnika i rozdzielono je na następujące grupy: pędy żeńskie, pędy męskie i niedojrzałe, pędy rozgałęzione i martwe. Na podstawie przeprowadzonego badania można określić niektóre cechy populacji np. liczebność, zagęszczenie, strukturę przestrzenną.

a)Podaj cechę pozwalającą odróżnić makroskopowo zapłodnione gametofity żeńskie od wszystkich pozostałych.
b)Spośród wymienionych w tekście cech populacji, które można określić na podstawie przeprowadzonego badania, wybierz i zdefiniuj dwie.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne podanie cechy pozwalającej odróżnić gametofity żeńskie od wszystkich pozostałych – 1pkt

Poprawna odpowiedź:
Osobniki żeńskie mają na ulistnionych pędach sporofity – bezlistne łodyżki z zarodniami.

b)
(0-2)

Za wybranie dwóch cech populacji i zdefiniowanie każdej z nich – 2 pkt
Za wybranie i zdefiniowanie jednej cechy populacji – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:
Cechy populacji, które można określić na podstawie tego badania:

  • Struktura przestrzenna – określa sposób rozmieszczenia osobników populacji.
  • Zagęszczenie populacji – charakteryzowana jest przez liczbę osobników przypadającą na określoną jednostkę powierzchni.
  • Liczebność populacji – to liczba wszystkich osobników populacji.