Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Informacje do zadania 6. i 7.
W tabeli przedstawiono wyniki badania czasu potrzebnego do strawienia 200 mg białka przez dwa wybrane enzymy proteolityczne w zależności od wartości pH.

Wartość pH Czas trawienia białka (min)
enzym 1. enzym 2.
1 80
2 40
3 10
4 45 80
5 80 65
6 50
7 30
8 20
9 45
10 75

„–” brak aktywności enzymu

Obydwa badane enzymy są wydzielane do przewodu pokarmowego w postaci proenzymów – nieaktywnych postaci enzymów.

Na podstawie przedstawionych informacji określ, do którego odcinka przewodu pokarmowego człowieka wydzielany jest proenzym enzymu 1., i podaj czynnik aktywujący ten proenzym.

Odcinek przewodu pokarmowego
Czynnik aktywujący

Rozwiązanie

Za poprawne podanie nazwy odcinka przewodu pokarmowego, w którym wydzielany jest enzym 1. oraz za podanie czynnika aktywującego enzym – 1 pkt

Poprawna odpowiedź: Odcinek przewodu pokarmowego: żołądek
Czynnik aktywujący: środowisko kwaśne/ kwas solny/ aktywna pepsyna/ aktywna chymozyna