Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj/wymień

Na schemacie, w sposób uproszczony, przedstawiono przebieg procesu fotosyntezy.

a)Podaj nazwy faz fotosyntezy oznaczonych na schemacie numerami I i II.

I
II

b)Podaj nazwy struktur chloroplastów A i B, w których te fazy zachodzą.

A.
B.

c)Dokończ zdanie.

Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się .

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za podanie obu poprawnych nazw faz fotosyntezy – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
I – faza zależna od światła/ jasna
II – faza niezależna od światła/ ciemna

b)
(0-1)

Za określenie obu struktur chloroplastu, w których zachodzą wskazane na schemacie fazy fotosyntezy – 1 pkt

Poprawna odpowiedź: A. – tylakoidy gran/ tylakoidy/ grana
B. – stroma

c)
(0-1)

Za poprawne dokończenie zdania – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
Przedstawiony na schemacie proces wytwarzania ATP podczas fotosyntezy nazywa się fosforylacją fotosyntetyczną.