Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj/wymień

Na rysunkach przedstawiono budowę zalążka roślin nagonasiennych (A) i roślin okrytonasiennych (B).

Zalążki roślin nasiennych
a)Wypisz oznaczenia cyfrowe zaznaczonych na rysunkach struktur, które są elementami przedrośla żeńskiego u roślin:

nagonasiennych: ,
okrytonasiennych: .

b)Podaj oznaczenie cyfrowe struktury, która u roślin okrytonasiennych bierze, oprócz komórki jajowej, udział w podwójnym zapłodnieniu i wyjaśnij, dlaczego rozwijające się z niej bielmo jest triploidalne.

Struktura biorąca udział w podwójnym zapłodnieniu:

Wyjaśnienie:

Rozwiązanie

a)

  • u nagonasiennych: 3, 4;
  • u okrytonasiennych : 6, 7, 8

Za poprawne wpisanie wszystkich odpowiednich oznaczeń cyfrowych struktur u obydwu grup roślin – 1 pkt

b) Poprawne odpowiedzi:

Struktura biorąca udział w podwójnym zapłodnieniu – 7

Wyjaśnienie:

  • Wtórne jądro woreczka zalążkowego / to jądro jest diploidalne (ponieważ powstało ze zlania się dwóch haploidalnych jąder podczas tworzenia woreczka zalążkowego) i dlatego po połączeniu się z jądrem plemnikowym powstaje z niego struktura / komórka triploidalna, przez podział której powstaje triploidalne bielmo.

Za podanie oznaczenia cyfrowego właściwej struktury i poprawne wyjaśnienie ploidalności bielma – 2 pkt
Za podanie tylko oznaczenia cyfrowego właściwej struktury lub za poprawne wyjaśnienie ploidalności bielma uwzględniające nazwę woreczka zalążkowego, ale bez wskazania tej struktury na schemacie – 1 pkt