Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Układ pokarmowy i żywienie Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na dwóch grupach osób przeprowadzono badania dotyczące przyswajalności żelaza z pokarmu:

  • grupa I otrzymywała pokarm, w którym białko zwierzęce zostało zastąpione białkiem sojowym,
  • grupa II otrzymywała pokarm zawierający mięso.

W obydwu przypadkach zapewniono w pożywieniu taką samą ilość dostępnego żelaza. Po pewnym czasie oznaczono u osób w obu grupach stężenie ferrytyny (białko zawierające żelazo zapasowe organizmu) w osoczu krwi. Okazało się, że w grupie z dietą tradycyjną (białko zwierzęce) stężenie ferrytyny w osoczu było dwukrotnie wyższe niż w grupie z dietą opartą na białku soi, mimo że dostępność żelaza w obu dietach była taka sama.
Na podstawie: M. Borawska, M. Malinowska, Wegetarianizm. Zalety i wady, Warszawa 2009.

a)Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.
b)Sformułuj wniosek na podstawie wyników uzyskanych w tym doświadczeniu.

Rozwiązanie

a)
Przykłady poprawnej odpowiedzi:
  • Czy rodzaj diety ma wpływ na przyswajalność żelaza w organizmie człowieka?
  • Wpływ rodzaju diety na przyswajalność żelaza przez organizm człowieka.
  • Wpływ diety sojowej na zawartość ferrytyny w organizmie człowieka.

Za poprawne sformułowanie problemu badawczego – 1 pkt

b)
Przykłady poprawnej odpowiedzi:
  • Żelazo, występujące w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jest lepiej przyswajalne przez organizm, niż żelazo występujące w soi.
  • Białka zwierzęce są lepszym źródłem przyswajalnego żelaza, niż dieta oparta na białku sojowym.
  • Forma podawania żelaza ma istotny wpływ na jego przyswajanie przez organizm człowieka.

Za poprawne sformułowanie wniosku – 1 pkt