Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przyporządkuj każdemu z wymienionych związków organicznych odpowiedni pierwiastek, którego obecność w danym związku jest kluczowa dla jego funkcji w organizmie.

cynk
miedź
magnez
żelazo

hemoglobina:
chlorofil:
hemocyjanina:

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • hemoglobina – żelazo
  • chlorofil – magnez
  • hemocyjanina – miedź

Za poprawne przyporządkowanie pierwiastków do wszystkich trzech wskazanych związków organicznych – 1 pkt