Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Związki organiczne występujące w organizmach często mają postać makrocząsteczek zbudowanych z monomerów połączonych odpowiednimi wiązaniami.

Uzupełnij tabelę – wpisz w puste miejsca tabeli odpowiednie nazwy związków chemicznych i rodzaj wiązania pomiędzy monomerami.

Monomer Rodzaj wiązania pomiędzy monomerami Makrocząsteczka
aminokwas peptydowe
monosacharyd polisacharyd
fosfodiestrowe kwas rybonukleinowy

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Monomer Rodzaj wiązania pomiędzy monomerami Makrocząsteczka
aminokwas peptydowe białko/polipeptyd
monosacharyd glikozydowe polisacharyd
rybonukleotyd/nukleotyd fosfodiestrowe kwas rybonukleinowy

Za poprawne uzupełnienie wszystkich trzech pustych miejsc w tabeli – 1 pkt