Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Płazy Typ: Podaj/wymień

Płazy to pierwsze kręgowce, które zmieniły środowisko wodne na lądowe – wyszły na ląd. Należą do zwierząt dwuśrodowiskowych – ich formy larwalne (kijanki) żyją w wodzie, a postaci dorosłe żerują na lądzie, do wody wracają na okres rozrodu.

Wymień dwa przykłady cech, które umożliwiły dorosłym płazom przystosowanie się do życia w środowisku lądowym, a pojawiły się u przodków płazów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • płuca
  • nozdrza wewnętrzne
  • mały / płucny układ krwionośny / dwuobiegowy układ krwionośny
  • ucho środkowe ze strzemiączkiem
  • cztery kończyny kroczne
  • pas miednicowy połączony z kręgosłupem

Za poprawne podanie dwóch przykładów cech adaptacyjnych, jakie pojawiły się u przodków płazów – 2 pkt
Za podanie jednego przykładu cech adaptacyjnych, jakie pojawiły się u przodków płazów – 1 pkt